Lär känna din kund med Penneo

Lär känna din kund. Det ligger nu på advokatbyråerna att redan från början se till att deras kunder har identifierat sig.

Du måste veta vilka de verkliga ägarna av kundens företag är, och du måste också ha bevis på deras identitet, som naturligtvis måste överföras i krypterad form.

Känn din kund med Penneo diagram

Penneo är en kraftfull lösning för hantering av konfidentiell information och dokumentkrävande processer. Det är annars en betungande administrativ process som kräver mycket tid när det gäller juridikfirmor. Penneo-systemet vägleder dina kunder genom att skicka in information och dokument via en krypterad anslutning.

Du behöver också göra en riskbedömning, och här hjälper systemet till genom att ställa relevanta frågor och genomföra en automatisk kontroll av PEP och sanktionslistor för alla verkliga ägare så att du kan utarbeta en välinformerad och bevisbaserad kundriskbedömning.

Det kommer att göra din advokatbyrå kompatibel med lagar om bekämpning av penningtvätt. Vi anser att Penneo en kraftfull lösning för medelstora advokatbyråer.

box-headset-solon

PRATA MED EN MÄNNISKA


Ställ en fråga och prata med
Christian Solon
om dina behov.

Phone +45 53 75 40 19 | [email protected]

Name*
Hidden
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.