Fakturakontroll i Abakion Legal

Fakturakontroll är ett område där du som advokat kan spara mycket tid.

Vi föreställer oss att du sitter i din semesterstuga och kollar fakturor på den bärbara datorn. Du behöver inga papperslappar. Du arbetar bara direkt i en webbläsare.

Fakturacontrolling i Abakion Legal

Fakturakontroll i Abakion Legal

Fakturakontroll är ett område där du som advokat kan spara mycket tid.

Vi föreställer oss att du sitter i din semesterstuga och kollar fakturor på den bärbara datorn. Du behöver inga papperslappar. Du arbetar bara direkt i en webbläsare.

Invoice control in Abakion Legal
Mindre pengar bundna

Mindre bundna likvida medel

Tyvärr är fakturering fortfarande en tidskrävande manuell process i många advokatbyråer.

Och tyvärr innebär det också att fakturering sker alltför sällan, vilket binder upp mer pengar ganska onödigt. Advokater väntar alldeles för länge innan de fakturerar kunden; tyvärr ger det kunderna tid att glömma hur nöjda och lyckliga de var, vilket ger upphov till fler frågor och invändningar mot fakturorna.

Mindre papper

Hos många advokatbyråer fungerar månadsfaktureringen som så att advokaterna får en stor hög med papper på sina skrivbord som de måste gå igenom. Det innebär manuellt arbete. Och när du har gjort dina anteckningar på fakturorna kan revisorn göra bokföringen.

I Abakion Legal har vi gjort oss av med pappret och omvandlat fakturakontrollen till en app i Outlook. På så sätt kan du godkänna fakturor utan pappershögen.

Vi har en kund som säger att de sparar en miljon danska kronor per år enbart på den här funktionen.

Mindre papper
Mer automatisering

Mer automatisering

Med fakturakontroll i Abakion Legal genererar systemet fakturaförslag kontinuerligt – automatiskt – hela tiden. När du vill skicka fakturor är data redo i ekonomisystemet. Du behöver vänta.

Du kan ställa in kriterier för kunderna gällande frekvens och minimibelopp, och sedan låta systemet automatiskt generera fakturaförslag när kriterierna uppfylls. Sedan kan du justera avgifter, utgifter, meddelanden osv. från din telefon eller dator – och slutligen godkänna fakturorna och låta revisorn eller sekreteraren posta och skicka fakturorna till kunderna.

Advokater behöver inte nödvändigtvis vara delaktiga i den här processen. Det är bättre att de lägger sin tid på ärenden som kan faktureras.

Du behöver inte arbeta med fakturor i flera dagar, särskilt i december, eftersom alla måste granska och godkänna.

Allt-i-ett-lösningen för den frihet och kontroll du vill ha i din advokatbyrå

Save time on your law firm’s invoice control with Abakion Legal (SV)

Hantera ärendehantering, journalföring och tidsregistrering i Outlook och Teams.

Save time on your law firm’s invoice control with Abakion Legal (SV)

Ta hand om fakturering och hantera kassaflöde och finansiering med Microsofts effektiva affärssystem.

Allt-i-ett-lösningen för den frihet och kontroll du vill ha i din advokatbyrå

Save time on your law firm’s invoice control with Abakion Legal (SV)

Hantera ärendehantering, journalföring och tidsregistrering i Outlook och Teams.

Save time on your law firm’s invoice control with Abakion Legal (SV)

Ta hand om fakturering och hantera kassaflöde och finansiering med Microsofts effektiva affärssystem.

box-headset-solon

PRATA MED EN MÄNNISKA


Ställ en fråga och prata med
Christian Solon
om dina behov.

Phone +45 53 75 40 19 | [email protected]

Name*
Hidden
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.