Opsæt grundlæggende data

Nu skal vi gennemgå en masse ting, som du skal kontrollere og opsætte, før du indlæser dine stamdata.

Du har fået adgang til et regnskab i Business Central med vores skabelon for regnskabsopsætning, og dermed er det meste allerede sat op for dig. Men før du begynder at importere eller oprette stamdata, bør du kontrollere en række grundlæggende data, og der er oplysninger du selv skal taste ind i systemet.

Dem gennemgår vi her:

Virksomhedsoplysninger

Først bør du gå ind i opsætningen for ”Virksomhedsoplysninger”. Her kan du indtaste informationer om din virksomhed, som blandt andet bruges på dokumenter, der udskrives til dine kunder og leverandører. Læs mere »

Video How to setup the Company Information »
Du skal gennemgå alle felterne i virksomhedsoplysninger og få dem udfyldt korrekt og fuldstændigt.
GRUNDLÆGGENDE DATA
Har du indtastet alle virksomhedsoplysninger?

Regnskabsopsætningen

I regnskabsopsætningen skal du definere, hvornår bogføring skal være tilladt fra og til. Via standardopsætningen har du fået et forslag, men det skal du forholde dig til. Læs mere »

Video How to setup the basic fields in the General Ledger Setup »
Nu skal du gennemgå regnskabsopsætningen i din egen Business Central-løsning.
GRUNDLÆGGENDE DATA
Har du defineret datointerval og regnskabsvaluta, og kontrolleret alle felter i regnskabsopsætningen?

Kontoplanen

Med standardopsætningen har du fået en skabelon for kontoplanen. Det er ikke afgørende vigtigt, at du får rettet denne til fra starten af. Det kan du sagtens gøre undervejs. Men du kan med fordel allerede nu begynde at kigge på den, og vurdere om der er noget du ønsker at ændre i kontoplanen.

I denne video kan du se hvordan kontoplanen virker i Business Central:

Video The Chart of Accounts »

Det er dog vigtigt, at du kan se dig selv i kontoplanen, og at du verificerer, at den kan opfylde dine behov, selv om du måske forventer at skulle tilføje konti til den.

Kig på kontoplanen og relatér den til din virksomhed. Du kan se kontoplanen inde i din Business Central-løsning, men du kan også åbne den her som PDF-fil.

Langt de fleste virksomheder kan passe sin forretning ind i standardkontoplanen. Der er også mulighed for at tilføje nye konti, når du er kommet i gang med at bruge løsningen.

GRUNDLÆGGENDE DATA
Kan du se dig selv i kontoplanen og godkende den?

Regnskabsperioder

Du skal opsætte regnskabsperioder for første år. Den opsætningsskabelon, vi har leveret til dig, har oprettet regnskabsperioder i hele det år, regnskabet er oprettet i. Læs mere »

Video Accounting Periods »
Nu skal du opsætte regnskabsperioder, så de passer til din virksomhed.
GRUNDLÆGGENDE DATA
Har du oprettet, slettet og tilpasset regnskabsperioder til dit behov?

Tilret felter i Country/Region tabellen

I Country/Region-tabellen findes en oversigt over landekoder. Her skal du sikre, at dit eget land ikke kommer frem i Intrastat-angivelsen og i Listeangivelsen, når du laver disse.

Find landekoden for det land, din virksomhed har bopæl i. Og på den linje skal du fjerne landekoden i kolonnen ”EU Country/Region Code” og i kolonnen ”Intrastat Code”.

Slet regnskabsvalutaen i Valutatabellen

Din regnskabsvaluta må ikke findes i valutakurstabellen, da det kan skabe støj i løsningen. Og du skal heller ikke have valutakoder på de debitorer og kreditorer, som har den samme valuta som regnskabsvalutaen.

Åbn tabellen Valutaer og slet den valutakode, du har valgt som regnskabsvaluta.
GRUNDLÆGGENDE DATA
Har du fjernet din landekode i Country/Region-tabellen?
Har du slettet regnskabsvalutaen i valutatabellen?

Generel gennemgang af opsætningen

Den opsætnings-skabelon, du har modtaget fra os, indeholder opsætning i rigtig mange tabeller. Der er fx opsætning for momsangivelse, en skabelon for periodiseringer, og meget andet.

Som regel ændrer man ikke i opsætningen. Så du kan faktisk bare gå videre, men hvis du vil gå lidt grundigere til værks, så læs mere »

GRUNDLÆGGENDE DATA
Har du kontrolleret opsætningen og kan godkende den?

Opsætning af grundlæggende rapportering

Med Business Centrals styring af dimensioner er det muligt for dig at foretage dataopsamling til rapportering.

Hvis du ønsker at arbejde med dimensioner i Business Central, så er det en god idé, at du får sat dem korrekt op fra starten af. Læs mere »

Nu skal du opsætte dimensioner i din Business Central, herunder også dimensionsværdier, globale dimensioner og tvungne dimensionsværdier.
RAPPORTERING
Har du opsat dimensioner, dimensionsværdier, globale dimensioner og tvungne dimensionsværdier?
Abakion Go Dashboard